Trafiksäkert???

Nu har den nya ”lagen” trätt i kraft…
Trafikförordningens fjärde kapitel har begåvats med en ny paragraf 10e…
10 e § Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet.
Det vill säga, du som kör motordrivet fordon, aja baja inte pilla på mobiltelefonen… men den som cyklar… tydligen ingen förändring…

road traffic safety